Praha 4

Kroužek „Malí cestovatelé“ je zaměřený na objevování různých kultur, zemí a jejich zvyků prostřednictvím her, výtvarných činností a interaktivních aktivit. Tento kroužek podporuje zvídavost, povědomí a respekt k různorodosti. Kroužek je rozdělen na několik částí, nejprve se vydáváme na cestování...
  • 17. 6. 2024
  • 0 komentářů
Zjistit více
Kroužek „Malí matematikové“ je zaměřený na učení a rozvoj matematických dovedností prostřednictvím zábavných aktivit, her a praktických úkolů. Tento kroužek podporuje logické myšlení, učení zvládání řešení problémů a rozvíjí počáteční lásku k matematice. Hrajeme si s čísly za použití her...
  • 17. 6. 2024
  • 0 komentářů
Zjistit více
Kroužek „Malí herci“ je zaměřený na rozvoj dramatických a „hereckých“ dovedností prostřednictvím her, cvičení a inscenací. Tento kroužek podporuje kreativitu, sebevědomí a schopnost spolupráce mezi dětmi. Hry na spontánní reakce a rychlé myšlení, například „Co bys dělal, kdybys…“Dramatické hry: Krátké...
  • 17. 6. 2024
  • 0 komentářů
Zjistit více
Kroužek „Malí astronauti“ je zaměřený na objevování vesmíru a základů astronomie prostřednictvím her, experimentů a tvořivých aktivit, podporuje zvídavost, kritické myšlení a fantazii dětí. Seznámíme se s vesmírem a získáme základní informace o planetách, hvězdách a galaxiích. S výtvarnou činností...
  • 17. 6. 2024
  • 0 komentářů
Zjistit více
V kroužku Malí umělci rozvíjíme kreativitu a umělecké dovednosti dětí prostřednictvím výtvarných aktivit. V průběhu kroužku se děti s lektorem zaměřují na kreslení obrázků pastelkami a voskovkami podle různých témat, malujeme vodovkami a temperami, na skládání jednoduchých papírových zvířátek a...
  • 17. 6. 2024
  • 0 komentářů
Zjistit více